Xúc tiến Xuất khẩu lao động Nhật Bản

Các hoạt động:

-Xúc tiến thủ tục hồ sơ cho ứng viên

-Đưa lao động đi Xuất khẩu tại Nhật Bản theo hợp đồng với chủ doanh nghiệp Nhật Bản, nghiệp đoàn Nhật Bản.

-Tuyển dụng và đào tạo lao động tay nghề và ngôn ngữ , thi tuyển các chứng chỉ tiếng Nhật

Call Now Button