Chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi Công ty công ty cổ phần nhân lực IPM Việt Nam cam kết đảm bảo thông tin mà bạn để lại trên website Xkld.com.vn chỉ được sử dụng cho mục đích tư vấn xuất khẩu lao động. Chúng tôi hoàn toàn không sử dụng thông tin mà quý vị khai báo vào bất kỳ mục đích thương mại, không chia sẻ thông tin này với bên thứ 3.

Việc bạn đồng ý để lại thông tin trong form tư vấn xuất khẩu lao động của công ty, đồng nghĩa với bạn cho phép chúng tôi liên hệ lại theo số điện thoại để từ vấn từ cán bộ của công ty.

Chúng tôi cam kết không sử dụng thông tin cá nhân của quý vị vào mục đích spam hay mua bán với bên thứ 3.

 

Công ty công ty cổ phần nhân lực IPM Việt Nam

Call Now Button